×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دکستر با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۷,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دکستر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۸,۲۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دکستر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۶,۸۴۰ تومان
  0