پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دکستر با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۷,۲۸۰ تومان