×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۸,۰۴۰ تومان
  0