پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۶,۷۰۰ تومان