پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دستور زبان حالات چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۷۰۰ تومان