×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خرده فروشی آنلاین با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خرده فروشی آنلاین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خرده فروشی آنلاین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۷,۰۸۰ تومان
  0