پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خرده فروشی آنلاین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان