×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خدمات انتقال خون با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خدمات انتقال خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۶,۲۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خدمات انتقال خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۰,۱۶۰ تومان
  0