×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه ریشه مقابل. پادشاه) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۶۰۰ تومان
0