×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جمله ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جمله ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۵,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جمله ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۱,۵۶۰ تومان
  0