×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جرائم با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۷۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جرائم با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۷۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جرائم با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۳,۱۲۰ تومان
  0