پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جرائم با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۴,۷۶۰ تومان