پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توانبخشی صدای LSVT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۸۰۰ تومان