×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توانبخشی صدای LSVT با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۶,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توانبخشی صدای LSVT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۴,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توانبخشی صدای LSVT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۴,۱۶۰ تومان
  0