پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۸۰۰ تومان