پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۵۰۰ تومان