×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۲۰۰ تومان
  0