پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۳۰۰ تومان