×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۸,۷۶۰ تومان
  0