×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر فونت شخصیت با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر فونت شخصیت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر فونت شخصیت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۶۴۰ تومان
  0