پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر فونت شخصیت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان