پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۵,۷۰۰ تومان