×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری پارکینسون با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری پارکینسون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری پارکینسون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۷۶۰ تومان
  0