پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری پارکینسون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۸۰۰ تومان