×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  رایگان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۵,۸۰۰ تومان
  0