پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۵۰۰ تومان