×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۴,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۴۴۰ تومان
  0