پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بالن ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۸,۶۰۰ تومان