پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان