×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست التهاب حاد با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست التهاب حاد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست التهاب حاد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۰۴۰ تومان
  0