×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست التهاب حاد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۰,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست التهاب حاد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۲۰۰ تومان
0