پروژه انتخاب ویژگی دیتاست التهاب حاد با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۳,۶۸۰ تومان