×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی کولپوسکوپی دیجیتال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان
0