×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات عطر با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات عطر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات عطر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۰,۸۸۰ تومان
  0