×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۹,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۵,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۶,۴۸۰ تومان
  0