×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات زمین های پوشش شهری با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات زمین های پوشش شهری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۴,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات زمین های پوشش شهری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۳۲۰ تومان
  0