پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات زمین های پوشش شهری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۶۰۰ تومان