×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات دانشگاه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۸,۲۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات دانشگاه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۸,۷۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات دانشگاه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۷,۱۶۰ تومان
  0