پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات دانشگاه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۴,۳۰۰ تومان