×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات بازاریابی بانک با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات بازاریابی بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۹,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات بازاریابی بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۰,۶۸۰ تومان
  0