×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۰,۰۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۵,۰۰۰ تومان
  0