پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۲,۵۰۰ تومان