×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اسب کولیک با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اسب کولیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۹,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اسب کولیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۱,۳۶۰ تومان
  0