×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۲,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۲,۰۴۰ تومان
  0