پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آریتمی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۶,۸۴۰ تومان