×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آب و هوا با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آب و هوا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۶,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آب و هوا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۹۲۰ تومان
  0