پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آب و هوا با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۶,۴۴۰ تومان