×
 • پروژه شبیه سازی سیستم ازمایشگاه بخش خونریزی با ۳ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۵۳,۰۰۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم آزمایشگاه بخش خونگیری با ۲ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۵۱,۰۹۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم آزمایشگاه بخش خونگیری با ۱ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۳۸,۲۸۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم آزمایشگاه بخش خونگیری با ۴ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۵۳,۷۲۰ تومان
  0