پروژه بهره وری انرژی در مرکز داده رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم جاوا نت بینز(Cloudsim)

۷۹,۴۰۰ تومان