پروژه انتخاب ویژگی دیتاست علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۷۸,۵۶۰ تومان