×

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان
0