پروژه مجازی سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک در کلودسیم (CloudSim)

۷۸,۸۰۰ تومان