×

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۳,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان سینه با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۱,۵۰۰ تومان
0