×
  • پروژه طبقه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

    ۶۶,۳۲۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان سینه با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

    ۶۳,۸۰۰ تومان
    0