×
  • پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

    ۵۵,۴۰۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

    ۵۱,۵۶۰ تومان
    0