×

پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۴,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان
0