×

پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۳۷,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۳۳,۵۶۰ تومان
0