×
  • پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

    ۶۷,۴۰۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

    ۶۳,۵۶۰ تومان
    0