پروپوزال ارائه یک مدل مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام گربه ها  (CATs) جهت حفظ تعادل بار در ماشین های مجازی در رایانش ابری

۲۵۷,۴۰۰ تومان