پروپوزال یک رویکرد کارا جهت افزایش طول عمر گره در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای با استفاده از تلفیق منطق فازی با خوشه درخت تطبیق پذیر

۲۵۴,۹۰۰ تومان