×
 • پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۳۲,۷۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۳۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۳۳,۰۹۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۳۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۳۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۳۴,۰۰۰ تومان
  0