×
 • پروپوزال ارائه یک سیستم توصیه گر ترکیبی مبتنی بر رویکردهای یادگیری ماشین جهت پیش بینی عوارض جانبی داروها

  ۲۶۸,۱۰۰ تومان

  پروپوزال طراحی یک سيستم پیشنهاد دهنده دوست یابی مبتنی بر ترکیب روشهای يادگيري ماشين و پیش بینی لینک

  ۲۶۸,۸۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم توصیه گر جهت شناسایی کاربران مورد اعتماد در سامانه های آنلاین

  ۲۷۴,۹۰۰ تومان
  0