×
 • الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی (Harmony Search)

  هارمونی به معنای هماهنگی، هم صدایی و ترکیب خوش آهنگ صداهایی که به صورت همزمان و در یک لحظه شنیده می شوند، می باشد. به عبارتی دقیق تر هارمونی دانشی است برای چند بخشی (چند صدایی) کردن موسیقی بر پایه خصوصیتها و آکوردها و شایستگی وصلشان به یکدیگر.

  الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی (BBO)

  الگوريتم بهينه سازي مبتني بر جغرافياي زيستي (BBO) از خانواده الگوريتم‌‌هاي تكاملي مي باشد و مشابه آن‌‌ها يك الگوريتم بهينه سازي تصادفي سراسري و مبتني بر جمعيت است كه با يك مجموعه اي از راه حل‌‌هاي كانديد در طول هر نسل كار مي كند و تلاش مي كند فضاهاي راه حل بزرگ را به صورت تركيبي با يك رويكرد تصادفي مانند بسياري از الگوريتم‌‌هاي تكاملي كشف كند. ازمزاياي BBO مي توان ديد سراسري و قابليت استخراج خوب آن را نام برد.

  الگوریتم بهینه سازی جستجوی ممنوع (Tabu Search)

  الگوریتمِ جستجوی ممنوعه یک ایده‌ی اصلی دارد. این الگوریتم یک لیست از حرکات یا نقاطِ ممنوعه درست می‌کند تا در جستجوهای بعدی، دیگر آن حرکات را انجام ندهد. با این کار این الگوریتم امید دارد که از بهینه‌ی محلی خارج شده و بتواند به سمت بهینه‌ی سراسری حرکت کند.

  0