پروپوزال تحلیل بازاریابی رسانه ای در شبکه اجتماعی فیسبوک با استفاده از آنالیز پروفایل و ارتباطات کاربران

۲۶۳,۴۰۰ تومان