پروپوزال ارائه یک مدل ترکیبی مبتنی بر روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) و شبکه عصبی جهت کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند

۲۶۶,۸۰۰ تومان