×
  • پروپوزال ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده کالا مبتنی بر معیار مشابهت ترکیبی و رویکرد فیلترینگ مشارکتی

    ۲۶۸,۷۰۰ تومان

    پروپوزال ارائه یک سیستم توصیه گر دوست یابی در شبکه اجتماعی

    ۲۷۴,۹۰۰ تومان
    0